Listovať v Katechizme

KKC 1043


1043 Túto tajomnú obnovu, ktorá pretvorí ľudstvo i svet, Sväté písmo volá „nové nebo a nová zem“ (671) (2Pt 3,13) . Bude to definitívne uskutočnenie Božieho plánu: „zjednotiť v Kristovi ako v hlave (280) všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“ (518) (Ef 1,10) .