Listovať v Katechizme

KKC 1990


1990 Ospravodlivenie oslobodzuje človeka od hriechu, (1446) ktorý protirečí láske k Bohu, a očisťuje mu od neho srdce. Je výsledkom iniciatívy milosrdného Boha, ktorý ponúka odpustenie. Ospravodlivenie zmieruje človeka s Bohom. Vyslobodzuje z otroctva hriechu a uzdravuje. (1733)