ZHROMAŽDENIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ZHROMAŽDENIE


Cirkev ako zhromaždenie ľudí 541, 751-752 ,771, 777-778
Duch Svätý pôsobí v zhromaždení 1092, 1112
Liturgické zhromaždenie 752, 1097, 1102, 1144, 1167, 1193, 2760
Modlitba a zhromaždenie 2585-2586 ,2589
Nedeľné zhromaždenie 1167, 1174, 2188
Príprava zhromaždenia na liturgiu 1098, 1112, 1154, 1236, 1688
Účasť na zhromaždení 1141, 1372, 2178
Viesť zhromaždenie a predsedať mu 1184, 1348
Vyznanie viery v zhromaždení 167