POKÁNIE A ZMIERENIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POKÁNIE A ZMIERENIE


porov. Sviatosť/ti

Cieľ sviatosti pokánia a zmierenia 1421, 1468
Eschatologický význam sviatosti pokánia 1470
Eucharistia a odpustenie hriechov 1393, 1395, 1436, 1846
Kedy možnosť udeliť sviatosť pokánia kresťanom nekatolíkom 1401
Kristova obeta ako prameň odpustenia hriechov 1851
Krst a odpustenie hriechov 535, 977-978
Odpustky 1471
Pokánie a krst 1425-1426
Pokánie a zmierenie ako sviatosť 1210
Pomazanie chorých a odpustenie hriechov 1532
Prijatie rozhrešenia vo sviatosti pokánia pred eucharistickým prijímaním 1415
Prijatie sviatosti pokánia pred slávením manželstva 1622
Prikázanie prijať sviatosť pokánia 1457, 2043
Spoločné slávenie 1482-1483
Spovedné čiže sviatostné tajomstvo 1467, 2490
Sviatosť pokánia je ustanovená pre všetkých hriešnych členov Cirkvi 827, 1446
Sviatosť pokánia ustanovil Kristus 1446
Sviatosť pokánia v prípade osobitne tažkých hriechov 1463
Úkon kňaza 1491
Vek na odpustenie hriechov 1457
Vysluhovateľ 1461-1462 , 1466
Základná štruktúra slávenia sviatosti pokánia 1448, 1480
Zmeny v slávení sviatosti pokánia v priebehu storočÍ 1447-1448