DUCH SVÄTÝ - jeho pomenovania

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: DUCH SVÄTÝ - jeho pomenovania


Duch pravdy 692, 1848, 2466
Duch Stvoriteľ 291
Duch Svätý ako vlastné meno 691
Oživovateľ 291
Parakletos 692
Pomenovanie Ducha Svätého u svätého Pavla 693
Prameň dobra 291
Tešiteľ 1433