Listovať v Katechizme

KKC 693


693 Okrem jeho vlastného mena, ktoré sa najviac používa v Skutkoch apoštolov a v novozákonnných listoch, nachádzame u svätého Pavla aj pomenovania: prisľúbený Duch, Duch adoptívneho synovstva, Kristov Duch, „Pánov Duch“ (2Kor 3,17) , „Boží Duch“ (Rim 8,9.14) a u svätého Petra: „Duch slávy“ (1Pt 4,14) .