ČLOVEK a jeho Osobitosti a spôsoby jeho konania

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ČLOVEK a jeho Osobitosti a spôsoby jeho konania


Človek ako náboženská bytosť 28, 44-45
Človekje obdarený duchovnou a nesmrteľnou dušou 1703
Človek je obdarený rozumom a vôľou, aby hľadal pravdu a dobro 1704
Človek je obdarený slobodou ako znakom Božieho obrazu 1705, 1730
Človekje pobádaný konať dobré 1706-1707
Človek od prirodzenosti smeruje k čnostiam 1803-1804
Človek od prirodzenosti smeruje k pravde 2467
Človek počúva hlas svedomia 1706, 1713
Človek potrebuje Božiu pomoc a spásu 1949, 2090
Človek potrebuje spoločenský život 1879-1880
Človek túži po šťastí 1718
Človek ustavične bojuje so zlom 409
Človek z poznávania prírody prichádza k poznaniu Boha 32, 46
Dokonalosti človeka odzrkadlujú niečo z nekonečnej dokonalosti Boha 370