Listovať v Katechizme

KKC 1705


1705 Vďaka svojej duši a svojim duchovným schopnostiam rozumu a vôle je človek obdarený slobodou, (1730) ktorá je „vynikajúcim znakom Božieho obrazu“.