Listovať v Katechizme

KKC 1706


1706 Svojím rozumom človek spoznáva Boží hlas, ktorý ho pobáda „konať dobré a chrániť sa zlého“. Každý človek je povinný riadiť sa týmto zákonom, ktorý sa ozýva vo svedomí a spĺňa sa v láske k Bohu (1776) a blížnemu. Mravný život svedčí o dôstojnosti ľudskej osoby.