SVIATOSŤ - Najsvätejšia sviatosť

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SVIATOSŤ - Najsvätejšia sviatosť


Adorácia a kult Najsvätejšej sviatosti 1178, 1183, 1418, 2691
Kristova skutočná prítomnosť v Najsvätejšej sviatosti 1374