Listovať v Katechizme

KKC 1178


1178 Liturgia hodín, ktorá je akoby predĺžením slávenia Eucharistie, nevylučuje rozličné pobožnosti Božieho ľudu, ale ich vyžaduje ako doplnenie, najmä adoráciu a kult (1378) Najsvätejšej oltárnej sviatosti.