SVÄTÉ PÍSMO - Výklad Svätého písma

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SVÄTÉ PÍSMO - Výklad Svätého písma


Čo treba brať do úvahy pri správnom výklade Svätého písma 112-114 ,121-125
Duch Svätý vykladá Písmo 109-111
Jednota Starého a Nového zákona 128-130
Štúdium Svätého písma 132-133
Veriacim treba naširoko otvoriť prístup k Svätému písmu 131
Výklad zmyslu Svätého písma 109, 119
Základná zásada výkladu Svätého písma 111, 137
Zmysly pri výklade Svätého písma: slovný, duchovný, alegorický, morálny, anagogický 115-119