Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 132-133


132 „Štúdium Svätého písma nech je akoby dušou posvätnej teológie. Ale to isté slovo Písma (94) je zdravým pokrmom a svätou posilou aj pre službu slova – čiže pre pastoračnú kazateľskú činnosť, katechézu a pre každé kresťanské poučovanie –, v ktorej má mať liturgická homília prvoradé miesto.“

133 Cirkev „veľmi naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva… (2653) všetkých veriacich v Krista, aby častým čítaním Svätého písma nadobudli ,vznešenosť poznania Krista Ježiša‘ (Flp 3,8) . ,Lebo nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista – Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est.‘“ (1792)