SPASITEĽNÉ UDALOSTI

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SPASITEĽNÉ UDALOSTI


porov. Činy, Skutky

Božie požehnania sa prejavujú v obdivuhodných a spasiteľných udalostiach 1081
Liturgia, pamiatka spasiteľných udalostí 1093, 1095, 1217
Slávne Kristove udalosti a ich účinok 126
V liturgii sa sprítomňujú spasiteľné udalosti 1104
Žalmy a pamiatka spasiteľných udalostí 2586