POKÁNIE - VYZNANIE HRIECHOV

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POKÁNIE - VYZNANIE HRIECHOV


1455-1458

Individuálne vyznanie hriechov a spoločné slávenie sviatosti pokánia 1482
Osobná spoveď, najvýraznejšÍ spôsob zmierenia 1484
Potreba vyznania hriechov 1448
Vyznanie hriechov a obrátenie 1435
Vyznanie ťažkých hriechov je nevyhnutne potrebné na zmierenie s Bohom a s Cirkvou 1493
Vyznanie všedných hriechov 1493, 1863