POKÁNIE - Potrebnosť sviatosti pokánia

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POKÁNIE - Potrebnosť sviatosti pokánia


Potrebnosť sviatosti pokánia na dosiahnutie odpustenia smrteľných hriechov 1395
Potrebnosť sviatosti pokánia na prijatie iných sviatostí 1385
Potrebnosť sviatosti pokánia na zmierenie s Bohom a s Cirkvou 1484
Potrebnosť sviatosti pokánia na znovuzískanie milosti ospravodlivenia 1446