OTČE NÁŠ (modlitba)

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: OTČE NÁŠ (modlitba)


Modlitba Otče náš ako modlitba Cirkvi 2767-2772
Modlitba Otče náš ako modlitba Pána 2765-2766
Modlitba Otče náš v strede Písem 2762-2764
Otče 2779-2785 , 2798
Otče náš 2786-2793 , 2801
Ktorý si na nebesiach 2794-2796 , 2802
Posväť sa meno tvoje 2807-2815 ,2858
Príď kráľovstvo tvoje 2816-2821 ,2859
Buď vôľa tvoja... 2822-27 , 2860
Chlieb náš každodenný daj nám dnes 2828-2837 ,2861
Odpusť nám naše viny 2838-2845 ,2862
Neuveď nás do pokušenia 2846-2849 ,2863
Ale zbav nás Zlého 2850-2854 , 2864