OČISTENIE / OČISŤOVAŤ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: OČISTENIE / OČISŤOVAŤ


Cirkev stále potrebuje očistenie 827, 1428
Eucharistia a jej moc očisťovať 1393
Evanjelium a jeho moc očisťovať 856, 2527
Konečné očisťovanie alebo očistec 1030-1032 , 1054
Krst ako očistenie od všetkých hriechov 2520
Očistenie spoločenského ovzdušia 2525
Očistiť si srdce 1723, 2517-2519 ,2532
Ustavičné očisťovanie 2813
Vyznať svoje hriechy ako podmienka očistenia 1847