Listovať v Katechizme

KKC 2532


2532 Očisťovanie srdca vyžaduje modlitbu, zachovávanie čistoty a čistý úmysel a pohľad.