Listovať v Katechizme

KKC 2531


2531 Čistota srdca nám umožní vidieť Boha; už teraz nám umožňuje vidieť všetko z hľadiska Boha.