Listovať v Katechizme

KKC 2530


2530 Boj proti telesnej žiadostivosti zahŕňa v sebe očisťovanie srdca a praktizovanie miernosti.