Listovať v Katechizme

KKC 2529


2529 Deviate prikázanie varuje pred nezriadenou telesnou túžbou alebo telesnou žiadostivosťou.