MODLITBA Cirkvi

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: MODLITBA Cirkvi


Liturgická modlitba 1073, 2655
Modliť sa v Ježišovom mene 2664, 2668, 2671, 2815
Modlitba k Ježišovi 2665-2669 , 2680
Modlitba, ktorá sprevádza čítanie Svätého písma 2653-2654
Modlitba v prvomjeruzalemskom spoločenstve 2624-2625
Skrze nášho Pána Ježiša Krista 435
Všetci v deň Turíc jednomyseľne zotrvávali na modlitbách 2623