MÁRIA - Pomenovania Márie

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: MÁRIA - Pomenovania Márie


Božia Matka 466, 495, 509
Eschatologická ikona Cirkvi 967, 972
Hodegetria, čiže tá, ktorá ukazuje Cestu 2674
Kristova matka 411
Matka Cirkvi 963-970
Matka žijúcich 494, 511
Nanebovzatá 966
Nepoškvrnená 491-492
Nová Eva 411
Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica,Prostrednica 969
Panagia, čiže Celá svätá 493
Plná milosti 722, 2676
Služobnica Pána 510
Stolica Múdrosti 721
Vždy panna 499-501