Listovať v Katechizme

KKC 495


495 Mária, nazývaná v evanjeliách „Ježišova matka“ (Jn 2,1;19,25) , je z vnuknutia Ducha ešte pred narodením svojho Syna radostne pozdravovaná ako „matka môjho Pána“ (Lk 1,43) . Veď ten, ktorého počala ako človeka z Ducha Svätého a ktorý sa skutočne stal jej Synom podľa tela, nie je nikto iný ako večný Syn Otca, druhá osoba Najsvätejšej Trojice. (466, 2677) Cirkev vyznáva, že Mária je skutočne Bohorodička (po grécky Theotokos).