LOŽ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: LOŽ


Ako rozlíšiť pravdu a lož 1954, 2847
Definícia a pojem lži 2483
Diabol ako otec lži 392, 2482
Klamstvo pokušitela ako začiatok hriechu 215
Lož ako previnenie proti pravde 2483
Odsúdenie lži 2485
Závažnosť lži 2484, 2486