KRST - Vysluhovanie a obrad krstu

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRST - Vysluhovanie a obrad krstu


Exorcizmus pri slávení krstu 1673
Krstní rodičia, rodičia a krst 1255, 1311
Obrad krstu 1185, 1229-1245 , 1278, 2769
Odovzdanie modlitby Otče náš pri krste 2769
Pomazanie olejom a krst 1294
Právomoc laikov udeľovať krst 903
Voda a jej symbolická sila v krste 694, 1214, 1217
Vysluhovatelia krstu 1256, 1284