EUCHARISTIA - Pomenovania Eucharistie

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: EUCHARISTIA - Pomenovania Eucharistie


Čistá a svätá obeta 1330
Eucharistia 1328
Eucharistické zhromaždenie 1329
Každodenný chlieb 2837
Lámanie chleba 1329
Najsvätejšia sviatosť 1330
Obeta chvály 1330, 2643
Obeta svätej omše 1330
Pamiatka Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania 1330
Pánova večera 1329
Spoločenstvo 1331
Svätá a božská liturgia 1330
Svätá omša 1332
Sviatosť sviatostí 1169, 1211