CIRKEV - KATOLÍCKA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: CIRKEV - KATOLÍCKA


830-856

Cirkev je katolícka z Kristovej vôle 831
Misie ako požiadavka katolíckosti Cirkvi 849
PartikuJárna cirkev ako Katolícka cirkev 832-835
Význam slova katolícka 830
Vzťahy s nekatolíckymi cirkvami 838