CIRKEV - JEDNA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: CIRKEV - JEDNA


813-822

Cirkev je jedna vzhľadom na svoj pôvod, na svojho Zakladateľa a na svoju dušu, Ducha Svätého 813
Eucharistia ako sviatosť, ktorá upevňuje jednotu Cirkvi 1416
Obdarovaní jednotou prosia o jednotu 820-822
Poslanie Cirkvi vyžaduje jednotu 855
Rany zasadené jednote Cirkvi 817
Rozmanitosť v jednote 814, 818-819
Zväzky jednoty 815-816