Listovať v Katechizme

KKC 2808


2808 V rozhodujúcich chvíľach svojej ekonómie spásy (203, 432) Boh zjavuje svoje meno, ale zjavuje ho tak, že uskutočňuje svoje dielo. Toto dielo sa však uskutočňuje pre nás a v nás len vtedy, keď sa prostredníctvom nás a v nás posväcuje jeho meno.