Listovať v Katechizme

KKC 2694


2694 Kresťanská rodina je prvým miestom výchovy k modlitbe.