Listovať v Katechizme

KKC 2693


2693 Rozličné kresťanské spirituality majú účasť na živej tradícii modlitby a sú vzácnymi vodcami duchovného života.