Listovať v Katechizme

KKC 2450


2450 „Nepokradneš“ (Dt 5,19) . „Ani zlodeji, ani chamtivci…, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (1Kor 6,10) .