Listovať v Katechizme

KKC 2428


2428 V práci človek uplatňuje a zdokonaľuje časť schopností, (2834) ktoré sú vpísané do jeho prirodzenosti. Základná hodnota práce závisí od samého človeka, ktorý je jej pôvodcom i cieľom. (2185) Práca je pre človeka, a nie človek pre prácu.“

Každý má mať možnosť čerpať z práce prostriedky na udržiavanie vlastného života i života svojich rodinných príslušníkov a na preukazovanie služby ľudskému spoločenstvu.