Listovať v Katechizme

KKC 2360


2360 Sexualita je zameraná na manželskú lásku muža a ženy. V manželstve sa telesná intimita manželov stáva znakom a zárukou (1601) duchovného spoločenstva. Manželské zväzky medzi pokrstenými sú posvätené sviatosťou.