Listovať v Katechizme

KKC 224


224 Žiť vo vzdávaní vďaky: (2637) Ak je Boh Jediný, všetko, čo sme a čo máme, pochádza od neho: „Čo máš, čo si nedostal?“ (1Kor 4,7) . „Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?“ (Ž 116,12) .