Listovať v Katechizme

KKC 223


223 Poznať Božiu veľkosť a velebnosť: (400) Pán je taký vznešený, že prevyšuje naše chápanie. Preto Bohu treba „slúžiť prvému“.