Listovať v Katechizme

KKC 225


225 Poznať jednotu a pravú dôstojnosť všetkých ľudí: (356, 360) Všetci sú stvorení na Boží „obraz a podobu“ (1700, 1934) (Gn 1,26) .