Listovať v Katechizme

KKC 1732


1732 Dokiaľ sloboda definitívne nezakotví v konečnom dobre, (396) ktorým je Boh, zahŕňa v sebe možnosť voliť medzi dobrom a zlom, teda možnosť rásť v dokonalosti alebo zlyhať a zhrešiť. (1849) Sloboda charakterizuje pravé ľudské činy. Stáva sa prameňom chvály alebo hany, zásluhy alebo viny. (2006)