Listovať v Katechizme

KKC 1061


1061 Vyznanie viery, ako aj posledná kniha Svätého písma sa končí hebrejským slovom Amen. (2856) Toto slovo sa často nachádza aj na konci modlitieb Nového zákona. Takisto aj Cirkev končí svoje modlitby slovom Amen.