Listovať v Katechizme

KKC 2856


2856 „Vtedy na konci modlitby hovoríš Amen. (1061-1065) Týmto Amen, ktoré znamená ,nech sa stane‘, potvrdzuješ všetko, čo obsahuje modlitba, ktorú [nás] naučil Boh.“