ZÁSLUHA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ZÁSLUHA


2006-2011

Človek má účasť na Kristových zásluhách 2008-2009
Definícia a pojem zásluhy 2006
Kristus ako prameň našich zásluh 1476, 2011
Milosť a zásluha 1708, 2008-2009 ,2011, 2025-2027
Pred Bohom človek nemá skutočnú zásluhu 2007
Zásluhy svätých 956, 1477