Listovať v Katechizme

KKC 2007


2007 Pred Bohom nemá človek nijakú zásluhu v zmysle striktného práva. Medzi ním a nami je nesmierna nerovnosť, (42) lebo všetko sme dostali od neho, nášho Stvoriteľa.