SVIATOSTI - Učenie o sviatostiach

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SVIATOSTI - Učenie o sviatostiach


Sviatosti spásy udelujú milosť, ktorú naznačujú 1127-1129
Sviatosti sú Kristovými sviatosťami 1114-1116
Sviatosti večného života vopred zvestujú večnú slávu 1130
Učenie o sviatostiach Cirkvi: skrze ňu a pre ňu 1117-1121
Učenie o sviatostiach viery, ktorú predpokladajú, živia, posilňujú a vyjadrujú 1122-1126