STAV

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: STAV


Milosť stavu 2004
Stav svätosti a spravodlivosti Adama a Evy 375
Stav zasväteného života 916, 933
Voľba svojho životného stavu 2230