SKUTOK

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SKUTOK


porov. Čin

Diablove skutky 394
Kristove skutky, ktoré ho umožňujú poznať ako Božieho Svätého 438
Skutky lásky a milosrdenstva 1458, 1473, 1815, 1829, 1853, 2044, 2447
Skutky ľudí 679, 901
Skutky pokánia 1430, 1460
Skutky tela 1852