PROSBA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: PROSBA


958, 1032, 1055, 1684-1690 ,2734 , porov. Modlitba

Prosba ako forma modlitby 2588
Rôzne formy prosby 2629
Vypočutie prosby 2614