POSVÄTENIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POSVÄTENIE


Ježišovo posvätenie 438
Posväť sa meno tvoje 2807-2815 , 2858
Posvätenie a pomazanie 1294
Posvätenie dňa i noci v liturgii hodín 1174
Posvätenie svätej krizmy 1297
Posvätenie vyplývajúce z niektorých sviatostí 1535
Sme povolaní na posvätenie 2813