POKÁNIE - ROZHREŠENIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POKÁNIE - ROZHREŠENIE


1480-1484

Byzantská liturgia a formuly rozhrešenia 1481
Exkomunikácia a rozhrešenie 1463
Formuly rozhrešenia 1449, 1481
Rozhrešenie nad umierajúcim 1020
Spoločné slávenie a individuálne rozhrešenie 1482
Ťažké hriechy arozhrešenie 1415, 1457, 1497
Všeobecné rozhrešenie 1483